Services

Mechanical engineering:
Product development:
From concepts and designs to realization – EPC:
Consultation:
Mechanical engineering
CAD modelling
Finite Element Analysis, Calculations
Technical drawings
Product development
Pre-existing solution’s development and automation
Optimisation of production and its’ processes
Product configurators
From concepts and designs to realization - EPC
Engineering
Procurement
Construction (Small to Medium)
Consultation
Finding out customer needs
Finding the optimal solution
Solution’s cohesiveness in production
Masinaehituslik projekteerimine:
3D modelleerimine/ CAD-projekteerimine

Märksõnad: Solidworks, Solid Edge, Inventor, STEP jne

Tugevusanalüüs ja -arvutus

Märksõna: Solidworks FEM/LEM

Tehniline joonestamine

Märksõnad: eskiisid, skeemid ning töö-, koostu- ja keevisjoonised

Tootearendus:
Seadmete/lahenduste/sõlmede parendamine ja automatiseerimine

Märksõnad: mehaanika, pneumaatika, hüdraulika ja automaatika

Toote töötlustehnoloogiate ja -protsesside valimine/optimeerimine

Märksõnad/fraasid: põhiaeg, takt, minimaalne ressursside kulutamine jne

Ideest teostuseni:
Komponentide hankimine

Märksõnad: ostutooted

Konstruktsioonide ja detailide tootmine

Märksõnad: lõiketöötlus, laser- ja plasmalõikus, keeviskoostud, värvimine, tsinkimine jne

Koostamine ja seadistamine

Märksõnad/fraasid: koostamine, eri osade omavahelise koostöö katsetamine ja timmimine

Tehase katsetused

Märksõnad/fraasid: kooste seadme reaalses asukohas, seadme tehase katsetus

Tehniline nõustamine/konsultatsioon:
Tegelike vajaduste väljaselgitamine
Optimaalse lahenduse leidmine
Lahenduse sobivus tootmisprotsessis

Masinaehituslik projekteerimine:

 • 3D modelleerimine/ CAD-projekteerimine 
 • Tehniline joonestamine (tööjoonised, koostejoonised)
 • Tugevusanalüüs ja -arvutus

Tootearendus:

 • Olemasolevate seadmete/lahenduste/sõlmede parendamine ja automatiseerimine
 • Toote töötlustehnoloogiate ja -protsesside valimine/optimeerimine

Ideest teostuseni:

 • Komponentide hankimine 
 • Konstruktsioonide tootmine
 • Koostamine ja seadistamine
 • Tehase katsetused

Tehniline nõustamine/konsultatsioon:

 • Tegelike vajaduste väljaselgitamine
 • Optimaalse lahenduse leidmine
 • Lahenduse sobivus tootmisprotsessis
 • 3D modelleerimine/ CAD-projekteerimine
 • Tehniline joonestamine (tööjoonised, koostejoonised)
 • Tugevusanalüüs ja -arvutus
 • Olemasolevate seadmete/lahenduste/sõlmede parendamine ja automatiseerimine
 • Toote töötlustehnoloogiate ja -protsesside valimine/optimeerimine
 • Komponentide hankimine
 • Konstruktsioonide tootmine
 • Koostamine ja seadistamine
 • Tehase katsetused
 • Tegelike vajaduste väljaselgitamine
 • Optimaalse lahenduse leidmine
 • Lahenduse sobivus tootmisprotsessis