Tehokkaan ratkaisun ei pitäisi vain lisätä voittoa, vaan myös pyrkiä vähentämään haitallisia vaikutuksia työ- ja elinympäristöön.

Uskomme, että älykkäiden ja yhtenäisten ratkaisujen luominen vaatii motivoituneita asiantuntijoita, jotka nauttivat työstään.

Tehokkaan ratkaisun ei pitäisi vain lisätä voittoa, vaan myös pyrkiä vähentämään haitallisia vaikutuksia työ- ja elinympäristöön.

Uskomme, että älykkäiden ja yhtenäisten ratkaisujen luominen vaatii motivoituneita asiantuntijoita, jotka nauttivat työstään.

Vilmech OÜ

… on konetekniikkayritys, jonka tavoitteena on tarjota tuotekehitys- ja teollisen suunnittelun ratkaisuja.

Palvelut

Vilmech OÜ: n palvelut on luokiteltu neljään
pääryhmään:

Vilmechin arvot
Tietotaito

Kone- ja tuotantotekniikan opinnot tarjoavat perusteellista osaamista.

Analyyttinen ajattelu

Ongelma on mahdollisuus oppia.

Luova ajattelu

Luovuus auttaa ratkaisemaan ongelmia ilman
ilmeisiä ratkaisuja.

Älykäs ajanhallinta

Tehokas ajankäyttö vähentää hukkaa.